#ilmastokysymys

Mitä puolueita ja ehdokkaita ilmastosta huolestuneen kannattaa äänestää vuoden 2019 EU-vaaleissa?

Ilmastorintama tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan vastauksen löytämiseksi ja tehokkaan ilmastopolitiikan edistämiseksi.

Kuten eduskuntavaaleissa, myös EU-vaaleissa on puolueen valitseminen vähintään yhtä tärkeää kuin ehdokkaan valinta. Tutustu siis ensin tämän sivun lopusta löytyviin puolueiden vastauksiin ja valittuasi puolueen, kysy sen jälkeen yksittäisiltä ehdokkailta heidän näkemyksistään.

Esittämällä ehdokkaalle yksinkertaisen kysymyksen:

  • Haastat ehdokkaat ja puolueet miettimään mitä he voivat tehdä systeemisen muutoksen edistämiseksi.
  • Pystyt äänestäjänä antamaan ehdokkaille signaalin, että pidät ilmastonmuutoksen torjuntaa tärkeänä.
  • Saat tietoa ehdokkaan näkemyksistä ja pystyt paremmin arvioimaan onko hänellä tarjota todellisia ratkaisuja ilmastokriisin hillitsemiseksi.
  • Keräät Ilmastorintamalle ja Saastuttaja maksaa -hankkeelle arvokasta tietoa puolueiden ja ehdokkaiden näkemyksistä. Eduskuntavaaleissa tämä tieto osoittautui erittäin hyödylliseksi.

Kysymys itsessään voi olla hyvin yksinkertainen.


Tässä esimerkkikysymys, jonka voit lähettää tällaisenaan ehdokkaalle, jonka äänestämistä harkitset: 

Mikäli sinut valitaan Euroopan parlamenttiin, mitä lupaat europarlamentaarikkona tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi globaalilla tasolla? #ilmastokysymys
http://ilmastorintama.fi/ilmastokysymys


Tarkemmat ohjeet alla.

Miksi globaalit toimet ovat välttämättömiä?


Suomen omien päästöjen hillitseminen on tärkeää. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan omien päästövähennystemme lisäksi Suomen on edistettävä systeemistä muutosta kansainvälisellä tasolla.

Puolueiden vaaliohjelmissa tämä asia kuitenkin loistaa poissaolollaan. Parhaassa tapauksessa vaaliohjelmissa viitataan EU:n päästökaupan tiukentamiseen. EU:n päästöt ovat kuitenkin alle 10 % globaaleista päästöistä. Mitä teemme noiden jäljelle jäävien 90 % päästöjen vähentämiseksi?

Pelkkä edelläkävijyys ei myöskään riitä. Vaikka EU kiristäisi omaa päästökauppaansa merkittävästi, se ei juurikaan edistä päästövähennyksiä Kiinassa, USA:ssa ja Intiassa.

Monet puolueet käyttävät argumenttia Suomen ja EU:n päästöjen pienestä osuudesta väistääkseen vastuun kotimaisista päästövähennyksistä. Ilmastokriisin välttäminen edellyttää sekä kotimaisia päästövähennyksiä että kansainvälistä yhteistyötä.

Kotimaisten päästöjen osalta käydään jo nyt keskustelua. Iso kysymys ehdokkaille ja puolueille kuuluukin näin: Mitkä ovat ne keinot, joilla vaikutamme globaaleihin päästöihin ja edistämme systeemistä muutosta?


lightbulb-o

Toimi näin

Äänestäjät:

1. Esitä kysymys ehdokkaalle, jonka äänestämistä harkitset.


Voit halutessasi tsekata ensin seuraavasta listasta, onko joku jo ehtinyt esittää kysymyksen kyseiselle ehdokkaalle: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jwqTkU2cO2l-x1IkuiOo8qu_x1h7f4KobDhSUH7169w/edit?usp=sharing


Yksi hyvin helppo tapa on kysyä asiasta ehdokkaan omalla Facebook-sivulla. Tällöin kysymys ja vastaus tulevat muidenkin nähtäväksi, jolloin Ilmastorintama saa arvokasta tietoa, ja kaikki voivat osallistua keskusteluun.


Voit toki esittää kysymyksen myös muulla tavalla: Twitterissä, Facebook-viestinä, sähköpostilla, puhelimella tai vaikkapa kasvotusten vaalikojulla.


Kysymys voi olla todella yksinkertainen.

Esimerkkikysymys:

Mikäli sinut valitaan Euroopan parlamenttiin, mitä lupaat europarlamentaarikkona tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi globaalilla tasolla? #ilmastokysymys

http://ilmastorintama.fi/ilmastokysymys

2. Ilmoita keneltä olet kysynyt täyttämällä tiedot tähän kaavakkeeseen: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jwqTkU2cO2l-x1IkuiOo8qu_x1h7f4KobDhSUH7169w/edit?usp=sharing


3. Mikäli ehdokkaan antama vastaus ei ole tyydyttävä, hänelle voi vinkata Ilmastorintaman lähestymistavasta globaalien päästöjen hillitsemiseksi. Lähestymistapa pohjautuu maailman johtavien taloustutkijoiden ehdotukseen uudeksi kansainväliseksi ilmastosopimukseksi: https://saastuttajamaksaa.fi

4. Osallistu myös #ilmastokysymys -kampanjaan liittyvään keskusteluun Ilmastorintaman Facebook-ryhmässä: https://www.facebook.com/groups/rintama/permalink/1113750418815827/

Ehdokkaat ja puolueet:

1. Lähettäkää vastauksenne sähköpostilla osoitteeseen info@ilmastorintama.fi tai osallistukaa keskusteluun Ilmastorintaman Facebook-ryhmässä: https://www.facebook.com/groups/rintama/permalink/1113750418815827/


Kaikille puolueille on lisäksi lähetetty yksityiskohtaisemmat kysymykset sähköpostilla. Puolueiden näkemykset kerätään tälle sivulle.


2. Lisäksi sekä puolueet että ehdokkaat voivat ilmaista tukensa Saastuttaja maksaa -hankkeen edistämälle uudelle kansainväliselle ilmastosopimukselle.

Näin valitset sopivan puolueen


Ilmastorintama esitti kaikille puolueille kaksi kysymystä, jotka auttavat hahmottamaan mitä puolueet pyrkivät tekemään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi globaalilla tasolla.

Alta löydät puolueille esitetyt kysymykset, puolueiden antamat vastaukset sekä Ilmastorintaman kommentit, jotka auttavat tulkitsemaan vastauksia.


Puolueille esitettiin seuraavat kaksi kysymystä:


1) Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää nopeaa siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Tämä tarkoittaa systeemistä muutosta, jonka on tapahduttava globaalilla tasolla. Mitä keinoja esitätte tämän muutoksen edistämiseksi?

2) Joukko arvostettuja taloustieteen tutkijoita on suunnitellut uudenlaisen kansainvälisen ilmastosopimuksen, joka perustuu hiilipäästöjen hinnoitteluun. Mikä on näkemyksenne tästä sopimusehdotuksesta ja onko puolueenne halukas edistämään asiaa omassa parlamenttiryhmässänne? Lisätietoja: https://saastuttajamaksaa.fi

Puolueiden vastaukset:

Perussuomalaiset

Keskusta

SDP

Vasemmisto

Kristillisdemokraatit

RKP

Kokoomus

Kerro #ilmastokysymys -kampanjasta ystävillesi:


Tilaa Ilmastorintaman uutiskirje:

Copyright 2019 – Ilmastorintama