Yhteiskunnallinen vaikuttaminen mielipidekirjoitusten avulla

Mielipidekirjoitukset ovat tehokas, mutta helposti unohtuva tapa vaikuttaa ilmastopolitiikkaan ja edistää tarvittavaa yhteiskunnallista muutosta. Alla olevat vinkit auttavat mielipidekirjoitusten laatimisessa ja parantavat mahdollisuuksia saada omat kirjoitukset julkaistua.

Vinkit perustuvat useiden ympäristöjärjestöjen kokemuksiin. Ne on kirjoitettu lähtökohtaisesti Helsingin Sanomiin lähetettäviä mielipidekirjoituksia ajatellen, mutta lähes kaikki vinkit pätevät myös muihin lehtiin.


Voit myös liittyä Ilmastorintaman mielipidekirjoitusryhmään, josta saa tukea mielipidekirjoitusten muotoiluun tai oikolukemiseen.

Miksi mielipidekirjoitukset ovat tehokkaita


1.

Usein pienellä vaivalla voi tavoittaa merkittävän määrän ihmisiä. Joissain tilanteissa tehokkaan mielipidekirjoituksen voi laatia puolessa tunnissa.

2.

Mielipidekirjoituksia lukevat myös poliitikot, jotka ovat hyvin kiinnostuneita kansalaisten näkemyksistä. Yksittäinenkin mielipidekirjoitus luo mielikuvaa siitä, että aihe kiinnostaa kansalaisia ja että siihen otetaan kantaa. Poliitikoiden lisäksi kirjoitus saattaa tavoittaa virkamiehiä, yritysten johtohenkilöitä ja erilaisia yhteiskunnallisia vaikuttajia.

3.

Mielipidekirjoituksissa esitettyihin näkemyksiin suhtaudutaan vakavasti. Tämä johtuu kontekstista. Julkaistavat mielipidekirjoitukset ovat sävyltään asiallisia ja ne ovat menneet toimituksen seulan läpi. Tämä vaikuttaa lukijoiden kokemukseen, vaikka he eivät asiaa tietoisesti ajattelisikaan. Kun kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa tai pienemmässä paikallislehdessä, on sen painoarvo ihmisten mielissä paljon suurempi kuin kommentilla vaikkapa sosiaalisessa mediassa. Kun asia on mielipidekirjoituksen yhteydessä hyvin perusteltu, lopputulos on vakuuttava ja vaikuttava.

4.

Mielipidekirjoitukset antavat mahdollisuuden korjata selkeitä virheitä ja väärinkäsityksiä, jotka ovat esiintyneet julkisessa keskustelussa.

5.

Mielipidekirjoitukset ovat lyhyitä, joten kirjoituksen laatiminen pakottaa miettimään, miten asian saa esitettyä ytimekkäästi. Tämä auttaa selkeyttämään kaikkea aiheeseen liittyvää viestintää. Jos et pysty kiteyttämään asiaa mielipidekirjoituksen mittaan, tiedät että viestisi ei ole vielä selkeä. Jos taas asia on itsellesi kirkas, mielipidekirjoituksen laatiminen käy käden käänteessä.

Miten parantaa mahdollisuuksia saada mielipidekirjoitus julkaistuksi


1.

Tarkista ennen mielipidekirjoituksen tekemistä lehden suositukset mielipidekirjoituksen mitasta.

2.

Helsingin Sanomista löytyy palstatilaa todennäköisimmin lyhyille kirjoituksille. Lyhyen kirjoituksen laatiminen vaatii myös taitoa ja kykyä tiivistää asia (ks. vinkit alla). Koska monilla ihmisillä on tapana rönsyillä, lyhyille kirjoituksille on paljon tilausta. Lisäksi lyhyet kirjoitukset ovat luetuimpia. Jos siis haluat saada kirjoituksesi julkaistuksi ja julkaistulle kirjoitukselle mahdollisimman monta lukijaa, yritä tiivistää asia kaikista lyhyimpään mahdolliseen muotoon.

3.

Helsingin Sanomat kannustaa keskusteluun. Mielipidekirjoituksella on paremmat todennäköisyydet tulla julkaistuksi, kun se liittyy johonkin ajankohtaiseen aiheeseen. Voit esimerkiksi viitata lehdessä aiemmin ilmestyneeseen artikkeliin, mielipidekirjoitukseen tai käynnissä olevaan poliittiseen prosessiin.

4.

Luetuta tekstisi mielellään ihmisellä, joka ei ennestään tunne asiaa. Omalle tekstille tulee helposti sokeaksi ja se näyttää omiin silmiin selkeältä. Muiden voi kuitenkin olla vaikea seurata sitä. Palautteen saaminen on tärkeää viestin ymmärrettävyyden kannalta. Mielipidekirjoitusten tapauksessa tämä on erityisen tärkeää, koska se parantaa huomattavasti todennäköisyyttä saada kirjoitus julkaistua. Helsingin Sanomien toimittaja ei välttämättä tunne aihetta entuudestaan. Jos toimittaja ei ymmärrä, mitä olet sanomassa, hän ei varmasti valitse kirjoitustasi lehteen.

5.

Mitä vähemmän toimituksen on tehtävä työtä tekstin muotoilemiseksi, sitä todennäköisemmin teksti julkaistaan. Katso, missä muodossa mielipidekirjoituksissa viitataan aikaisempiin mielipidekirjoituksiin, tieteellisiin tutkimuksiin ja vastaaviin. Käytä mielipidekirjoituksessasi samaa viittaustapaa.

6.

Oikolue teksti tarkasti ja pyydä vähintään yhtä ihmistä oikolukemaan se. Mielipidekirjoitukset ovat niin lyhyitä, että on helppo varmistaa, ettei tekstissä ole ainoatakaan kirjoitusvirhettä.

7.

Jos mielipidekirjoituksesi ei ole ilmestynyt parin päivän sisällä sen lähettämisestä, soita toimitukseen ja kysy, mikä kirjoituksen tilanne on. Helsingin Sanomilla on tietyt ajat, jolloin mielipidekirjoitusten toimitukselta voi kysellä oman tekstin tilanteesta. Toimitus kertoo, onko kirjoitus valittu julkaistavaksi. Jos ei ole, toimitus kertoo syyn, miksi kirjoitus ei kelvannut. Tämä auttaa välttämään vastaavanlaiset ongelmat seuraavalla kerralla.

On myös aivan tavallista, että toimitus päättää puhelun seurauksena julkaista kirjoituksen, vaikka se ei olisi alun perin ollut menossa julkaisuun.

Ohjeita mielipidekirjoitusten tekemiseen


1.

Rajaa aihe tiukasti. Mielipidekirjoitukset ovat mitaltaan niin lyhyitä, että niissä pystyy sanomaan vain yhden asian selkeästi. Jos tekstin muotoileminen tuntuu vaikealta, kyse on lähes poikkeuksetta siitä, että aihe ei ole riittävän tiukasti rajattu. Kannattaa mieluummin tehdä useampi mielipidekirjoitus kuin yrittää ahtaa monta asiaa samaan kirjoitukseen.

2.

Mielipidekirjoitukset voi jakaa karkeasti kahteen ryhmään: reaktiiviset ja proaktiiviset.

Reaktiiviset kirjoitukset ovat tekstejä, joissa osallistutaan jo olemassa olevaan keskusteluun. Tällainen keskustelu on tärkeää, jotta virheelliset näkemykset ja väärinymmärrykset pystytään korjaamaan ja parhaita ehdotuksia voidaan kehittää.

Proaktiiviset kirjoitukset ovat vastaavasti uusia keskustelunaloituksia. Nämä ovat tärkeitä, koska ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan uusia avauksia ja näkökulmia. Vaikka proaktiivisen kirjoituksen tapauksessa on kyse uuden keskustelun avaamisesta, kannattaa tällöinkin miettiä, onko asia mahdollista kytkeä jollain tavalla jo käynnissä olevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

3.

Jos haluat olla tehokas vaikuttaja, kannattaa seurata lehden mielipidepalstaa. Kun siellä esitetään virheellisiä väittämiä, voit korjata ne laatimalla vastineen. Kannattaa kuitenkin harkita, onko tarkoituksenmukaista vastata perustelemattomaan ja provosoivaan kirjoitukseen. Niitäkin Helsingin Sanomissa ajoittain julkaistaan.

4.

Karsi tekstiä ja jätä pois kaikki, mikä ei ole täysin oleellista. Voit pyytää toisen tekemään tämän puolestasi, koska oman tekstin karsiminen on usein haastavaa.

5.

Ilmastorintamalla on Facebookissa oma mielipidekirjoitusryhmä, jossa voit pyytää kommentteja tai apua tekstin muotoilemiseen. Jos olet taitava kirjoittaja, voit myös liittyä ryhmään kommentoidaksesi muiden tekstejä.

Tilaa Ilmastorintaman uutiskirje:

Copyright 2019 – Ilmastorintama