Puhtain asein! -kansalaisaloite on päättynyt

Ikävä kyllä kansalaisaloite ei saanut riittävää määrää allekirjoituksia, joten se ei etene käsittelyyn eduskunnassa.


Nyt suosittelemme allekirjoittamaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen hiiliosinkojärjestelmän ottamiseksi käyttöön koko EU:ssa! 

Mikä oli Puhtain asein! -kansalaisaloite?

PUHTAIN ASEIN! –kansalaisaloitteen tarkoituksena oli varmistaa, että asekauppaa käytäisiin vain sellaisten valtioiden kanssa, jotka ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen torjuntaan ja jotka ovat asettaneet aseteollisuudelleen kansainvälisesti hyväksytyt ilmastonormit.

PUHTAIN ASEIN! –kansalaisaloite on Ilmastorintaman käynnistämä hanke, jonka tarkoitus on saada asehankintoihin käytetyt rahat palvelemaan asevarustelun lisäksi myös ilmastonmuutoksen torjuntaa.


Aloite ei ota kantaa asekauppojen eettisyyteen tai tarpeellisuuteen sinänsä, eikä se
ota kantaa hankittavien asejärjestelmien hintaan, määrään tai laatuun.

Ilmastonmuutos seurausilmiöineen aiheuttaa maailmanlaajuisesti epävakautta ja konflikteja. Ne puolestaan taas lisäävät aseiden kysyntää. Aseteollisuudella ei siten itsellään ole kannustinta toimia ilmastovastuullisesti.

Aloitteen ajankohtainen tausta on Suomen puolustusvoimien tulevissa hävittäjäkaupoissa sekä USA:n nykyhallinnon irtisanoutumisessa Pariisin ilmastosopimuksesta.

Suomen puolustusvoimien hävittäjähankinnat on rahalliselta arvoltaan merkittävä asekauppa kansainvälisessäkin mitassa (hankintojen kokonaisarvoksi on arvioitu jopa 30 miljardia euroa). Tämän lisäksi PUHTAIN ASEIN! -kansalaisaloite on ennakkotapaus myös muiden maiden kannustamiseksi suuntaamaan suuret julkiset investoinnit ilmastovastuullisiin maihin.

Kansalaisaloitteen teksti

Puhtain asein! -facebook-sivu löytyy täältä: https://fb.me/puhtainasein

Copyright 2019 – Ilmastorintama