Ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset

Ilmastonmuutoksella ja sen seurauksena ilmenevillä muutoksilla ekosysteemeissä on terveyteen kohdistuvia suoria ja epäsuoria vaikutuksia.

Lancet Countdown on 35 johtavan kansainvälisen tieteellisen laitoksen ja YK elinten muodostama yhteisö, jonka tehtävänä on sitoutumattoman monitorointijärjestelmän avulla seurata ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia ja raportoida näistä.

12/2020 julkaistussa Lancet Countdown -raportissa todetaan CO2-päästöjen olevan edelleen nousussa ja maailman keskilämpötilan jo nousseen 1.2°C.

Huolestuttavia ja kiihtyviä trendejä todetaan kaikissa seurannassa olevissa terveysmittareissa, ml. nousevista lämpötiloista, tulvista ja mestäpaloista johtuvissa terveysvaikutuksissa, sekä infektiotaudeissa ja ruuantuotantoon liittyvissä.

Suomessa helteiden lisääntyminen koettelee etenkin vanhusten ja pitkäaikaissairaiden terveyttä. Ilmastonmuutoksen myötä infektiotautien arvioidaan yleistyvän punkkien ja hyttyslajien levinneisyysalueiden laajentuessa. Kuivuusjaksot ja tulvat vaikeuttavat globaalia ruuantuotantoa ja se heijastuu välillisesti myös Suomeen. Globaalisti pandemioiden riski kasvaa metsäkadon, luonnontilaisten alueiden vähenemisen ja ekosysteemeihin kohdistuvien paineiden takia.

Ilmastonmuutoksen arvioidut terveysvaikutukset Suomessa sisältävät:

  • Helteistä aiheutuvat terveyshaitat
  • Vesivälitteiset epidemiat
  • Vektorivälitteiset infektiosairaudet
  • Liukastumistapaturmat
  • Rakennusten kosteusvaurioihin liittyvät sisäilmaongelmat
  • Siitepölylle altistumisen lisääntyminen
  • Metsäpalojen savuista aiheutuvat terveyshaitat 
  • Voimakkaista myrskyistä aiheutuvat henkilövahingot ml. puiden kaatumisen ja muiden onnettomuuksien seuraukset
  • Sään ääri-ilmiöistä johtuvat liikenneonnettomuudet sekä sähkön-/lämmöntuotannon ja -jakelun häiriöistä aiheutuvat ongelmat
  • Suorat ja välilliset vaikutukset mielenterveyteen.

Ilmastonmuutoksella arvioidaan olevan suoria vaikutuksia myös terveydenhuollon toimivuuteen.

Lähteitä:
- Lancet Countdown
- Lancet Countdown Report 2020
- THL: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmasto-ja-saa/ilmastonmuutos
- Sää- ja ilmastoriskit Suomessa – Kansallinen arvio. Tuomenvirta, Heikki ym. (2018) Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 43/2018.
- Emerging Pandemic Diseases: How We Got to COVID-19 (D.M.Morens, A.S.Fauci; Cell Volume 182, ISSUE 5, P1077-1092, September 03, 2020)
- Ilmastoahdistus ja sen kanssa eläminen (Panu Pihkala / Mieli ry 2019)
- Nuori tarvitsee apua ilmastoahdistukseen (Lääkärilehti 31.1.2020)