Mikä Opettajien ja kasvattajien ilmastorintama on?

Opettajien ja kasvattajien ilmastorintama toimii ja vaikuttaa, jotta opettajilla ja kasvattajilla olisi riittävästi tukea, työkaluja, koulutusta ja tietoa toimiakseen ekokriisin ratkaisijoina. 

Opettajien ja kasvattajien ilmastorintamassa on mukana opettajia ja kasvattajia muun muassa varhaiskasvatuksesta, peruskouluista, lukioista, ammatillisista oppilaitoksista, korkeakouluista, nuorisotoiminnasta ja järjestöistä.

Otamme kantaa, herättelemme julkista keskustelua sekä tarjoamme opettajille ja kasvattajille yhteisiä vaikuttamismahdollisuuksia.

Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta ryhmää ylläpidetään vapaaehtoisvoimin. Käymme ilmastokeskustelua koko ammattikunnan kanssa, mutta Opettajien ja kasvattajien ilmastorintaman esittämät kommentit eivät välttämättä edusta kaikkien opettajien ja kasvattajien näkemystä keskusteltavista asioista.

Opettajien ja kasvattajien ilmastorintama on osa eri ammattiryhmien yhteistä Ilmastorintamaa, joka auttaa eri ammattiryhmiä toimimaan yhdessä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Mitkä ovat Opettajien ja kasvattajien ilmastorintaman tavoitteet?

Mitä Opettajien ja kasvattajien ilmastorintama tekee?

Miten voit seurata Opettajien ja kasvattajien ilmastorintamaa?

Miten pääset mukaan Opettajien ja kasvattajien ilmastorintaman toimintaan?

Opettajien ja kasvattajien ilmastorintaman kannanotot ja lausunnot

Tietoa ja opetusmateriaaleja ilmastokasvatukseen

Ilmasto- ja ympäristökasvatuksen vaikuttamismateriaaleja