Ilmastonmuutoksen vaikutukset huolestuttavat ammattikuntaa, joka on sitoutunut elämän vaalimiseen.

Lääkärin ammattietiikan merkityssisältö on elämän suojelussa ja kärsimyksen vähentämisessä. Ihmisten hyvinvointi, terveys ja olemassaolo lajina ovat sidoksissa maapallomme hyvinvointiin ja terveyteen. Ihminen on muuttanut ja muuttaa elinympäristöään täysin eri mittakaavassa kuin mikään muu eliökunnan osa tähän mennessä.

Tämän muutoksen seurauksena meillä on nyt käsissämme ilmastonmuutos, ekosysteemien köyhtyminen ja lajikato sekä maapallon elinympäristöjen pilaantuminen saastumisen takia. Lääkäreinä koemme tarvetta olla mukana kääntämässä kehityksen suuntaa niin, että elämä ja hyvinvointi tulee olemaan mahdollista myös tuleville sukupolville, kaikille eliöille, kaikkialla maapallolla.

AJANKOHTAISTA:
Kunnissa tehdään paljon ihmisten hyvinvointiin vaikuttavia päätöksiä. Olemme koonneet neljä tavoitetta, joiden avulla parannetaan sekä ihmisten terveyttä että ilmaston ja ympäristön tilaa: Ilmastolääkäreiden kuntavaaliteemat

Mikä on lääkäreiden ilmastorintama?

  • Lääkärien ilmastorintama kannustaa ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen sekä terveydenhuollossa että yleisemmin yhteiskunnassa ja toimii aktiivisesti näiden edistämiseksi.
  • Lääkäreiden ilmastorintama on osa monien ammattikuntien muodostamaa Ilmastorintama-yhteisöä, joka edistää ilmastonmuutoksen hillintää yhteiskunnallisella tasolla.
  • Lääkäreiden ilmastorintama jakaa luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista ja toimista, jotka hyödyttävät sekä terveyttä että ilmastoa. 
  • Verkkosivuille kootaan lääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden kirjoituksia ilmasto- ja terveyskriisiin liittyvistä aiheista sekä linkkejä tärkeimpiin tietolähteisiin. 
  • Lääkäreiden ilmastorintama toimii yhteistyössä Lääkärin Sosiaalinen Vastuu ry:n “Ympäristö- ja ilmastojaoston” kanssa ja muodostuu Ilmastolääkärit-verkostosta, jolla on oma Facebookryhmä.

Julistukset, kannanotot ja kirjoitukset

Tärkeitä teemoja

Lääkäreiden ilmastorintaman artikkeleita

Tulossa olevat artikkelit:
- Järjestöt ja verkostot muissa maissa