Ravinto, terveys ja ilmasto

Ruokaan liittyvillä valinnoilla voidaan tehokkaasti vähentää ruoan ilmastovaikutuksia. Näillä valinnoilla on merkitystä, sillä ruoan tuotannosta muodostuu noin viidennes keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä. 

Kasvispainotteisempaan ruokavalioon siirtyminen vähentäisi merkittävästi myös kansansairauksien riskitekijöitä.

Kasvispainotteisen ruoan on todettu suojaavan verenpainetaudilta, tyypin 2 diabetekselta, useammalta syövältä, metaboliselta oireyhtymältä, aivoverenkiertohäiriöiltä sekä sydän- ja verisuonitaudeilta. Kasvisruoan ja kasvispainotteisen ruokavalion on todettu myös suoraan vähentävän kuolleisuutta.

EAT Lancet Planetary Diet

EAT Lancet Planetary Diet

Nykyisen tutkimustiedon perusteella punainen liha sen sijaan on määritelty todennäköisesti syöpävaaralliseksi ja punainen prosessoitu liha eli lihavalmisteet (esim. leikkeleet, makkarat, lihapullat) syöpävaarallisiksi.

Kasvava tutkimusnäyttö runsaan lihansyönnin terveyshaitoista ei ole kuitenkaan vielä suuremmissa määrin vähentänyt lihansyöntiä. Finravinto 2017 -tutkimuksessa punaisen ja prosessoidun lihan käyttösuositus (enintään 500 grammaa viikossa) ylittyi 79 %:lla miehistä ja 26 %:lla naisista.

Pohjoismaisia ravitsemussuosituksia ollaan tällä hetkellä uudistamassa olemassa olevaan tutkimustietoon pohjautuen paremmin terveitä ja kestäviä ruokailutottumuksia tukeviksi. Uudet suositukset julkaistaan vuonna 2022, mutta jo tätä edeltävästi voimme hyödyntää olemassa olevaa tietoa terveyden ja ympäristön hyväksi.

Lähteet:
EAT Lancet Commission Summary Report
Ilmastoystävällisen ruoan ja arkiliikkumisen terveyshyödyt (Lääkärilehti 1-2/2020, 10.1.2020)
- Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset työn alla