Terveydenhuollon ympäristöjalanjälki

Terveydenhuolto on itsessään suuri ilmastonmuutosta ja ympäristökuormitusta aiheuttava yhteiskunnallinen toimija, joka tuottaa noin 5% maamme hiilijalanjäljestä. Tätä vaikutusta on kuitenkin mahdollista pienentää vastuullisilla toimilla, mm. vähentämällä turhia asiakaskuljetuksia ja käyntejä, hyödyntämällä etävastaanottoja, välttämällä turhia hoitotoimenpiteitä ja lääkityksiä sekä tehostamalla hoitoprosesseja.

Energiansäästö, vähäpäästöisten hoitomuotojen suosiminen (esim. pienvirtaustekniikka anestesiologiassa), jätteiden lajittelu ja hoitotarvikkeiden uusiokäyttö on syytä nostaa toiminnan keskiöön. 

Hoitotarvikkeiden sekä lääketieteellisten tuotteiden ja laitteiden hankinnoissa pitää nykyistä paremmin huomioida tuotannon hiilijalanjälki ja suosia ympäristöä suojelevia sekä luonnonvaroja ja energiaa säästäviä tuotantoprosesseja. Muun jätteen ja hävikin vähentämisen lisäksi myös laitoksissa muodostuvaa ruokahävikkiä voidaan vähentää.

Suomalaisessa sairaalamaailmassa HUS on yksi edelläkävijöistä vuoden 2021 alusta käynnistyvällä nelivuotisella ympäristöohjelmallaan, joka mm. sisältää tavoitteen olla ilmastoneutraali vuonna 2030. Myös OYS:ssa ideoidaan jatkuvasti terveydenhuollolle uusia ekologisempia ratkaisuja

Kansainvälisesti Ison-Britannian kansallinen terveyspalvelu (NHS) on toiminut terveydenhuollon toimijoiden tiennäyttäjänä. Heidän tutkimustietoon pohjautuviin tavoitteisiinsa kuuluvat kansallisten terveyspalveluiden hiilineutraaliuus vuoteen 2040 ja koko terveydenhuollon tuotantoketjujen hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä – selkeiden välitavoitteiden kautta.