Opetuksella ja kasvatuksella on keskeinen rooli ekologisen kriisin ja ilmastokriisin ratkaisemisessa. Koulujärjestelmä vaikuttaa keskeisesti ...

​Read More